تعلم الانجليزية ♥️

ناس لي باغا تعلم الإنجليزية وتالفة ما عارفة منين تبدا ولا باش تبدا و كا تجيهوم صعيبا يبقاو يتعلمو كلمة بكلمة وفالأخر كاي تنسا ليهوم كولشي وكاي ملو ويع

Afficher

Avantage compétitif ?

L'avantage compétitif correspond à un produit ou une gamme mais dépend de la stratégie d'entreprise. Coût-volume : la même chose que les autres mais m

Afficher