●منهجية كتابة : Book/film reviews

●منهجية كتابة : Book/film reviews

24 mai 2019 0 Par Amine Nasrallah

الانجليزية ….

●منهجية كتابة : Book/film review ولي ممكن تصادفك يوم الامتحان الوطني فال writing…. غادي نعطيك فالنهاية المنهجية نقلها فالدففتر الى مفهمتيش شي حاجة خلي سؤال فتعليق…

2. Book/film review:
مثلا ممكن يصادفك فامتحان هاد نص الموضوع ويطلب منك تكتب مراجعة لفلم اولا كتاب قريتيه وعجبك وبغيتي تشاركو مع الاخرين
Imagine you have seen a movie or you have read a book which you really liked. And you loved that much to the extent you want to tell everyone about it. What will you tell them about the film/the book you have watched/read?

خاص الموضوع ديالك يحتوي على هادشي :

The title of the film/book. العنوان
The writer/producer الكاتب او المخرج
Date of publication (book)
or production (film) التاريخ
Genre of film/book النوع
Director and actors (film)المدير والممثلين
Characters (book if it is a novel or play) النوعية
Duration (film) المدة
The story of the film/book القصة
Your evaluation/opinion. الرأي الشخصي

هادي منهجية ديال الفلم :

…………….(Title of the film)……………… is one of the films that attracted my attention. It was produced by………….. (name of producer)………………. in (date of production)…………… It is a …………(genre e.g. an action / detective / story / drama / humour / thriller / sci-fi / comedy / adventure / western etc.)………………… film. The castings are the famous ……….(names of actors)……………………….

During (1h30 / 2 hours / 45 minutes etc.) …………….(Name of the film)…………………… evolves around ………………. (give a brief summary of the film)……………………..

To sum it up, I really ………………….(you opinion/evaluation)………… because it (justify your opinion)……………..

هادي منهجية ديال الكتاب :
…………….(Title of the book)……………… is one of the books that attracted my attention. It was written by………….. (name of writer)………………. in (date of production)…………… It is a …………(genre e.g. an action / detective / story / drama / humour / thriller / sci-fi / comedy / adventure etc.)………………… book. The major characters of the book are ……….(names of characters)……………………….

…………….(Name of the book)…………………

4.9/5 - (57 votes)