معلومة مهمة حول équilibre ressources emplois و PIB

معلومة مهمة حول équilibre ressources emplois و PIB

24 novembre 2020 0 Par Amine Nasrallah

واش الدرس ديال circuit économique عندو شي علاقة مع الدرس ديال les agrégats ?
غدي نجاوب درجة درجة …
ي هاد الدرس ديال circuit تعلمتو انا هناك واحد التساوي مابين ressources et emplois.
ولكن راه كين 2 ديال les équilibres !
واحد ديال agents économiques واحد ديال marché de biens et services.
نبداو ديال agents économiques.
قريتو ان ménages على سبيل المثال عندو
Ressources : منين تجيب الفلوس
مثال : salaires, prestations sociales, traitement..
Emplois : فين تخسرهم .
مثال : Consommation finale, épargne, cotisations sociales..
ولكن منين تنخدمو على équilibre ressources emplois ديال marché de biens et services.
المعنى ديال ressourcesتولي هو منين تنجيبو biens et services.
Ressources= production + importations.
و emploi شكون تستهلك هاد الانتاج وهاد importations.
منطقيا كلشي تستهلك biens et services يعني tous les agents économiques.
Ménages, sociétés, administrations publiques,…
Emplois = consommation finale des ménages+ consommation finale des ISBl + consommation finale des administrations publiques+ consommation intermédiaire+ investissement (FBCF)+ variations de Stock+ exportations de biens et services (استهلاك اجنبي)
هاد التساوي غدي عطينا هاد المعادلة.
Ressources = Emplois.
Production+ importations= consommation finale des ménages+ consommation finale des ISBl + consommation finale des administrations publiques+ consommation intermédiaire+ investissement (FBCF)+ variations de Stock+ exportations de biens et services.
من هنا غدي نخدمو شويا ديال الماط .
غدي تدي importationsعمد les emplois وغدي تجيب consommation intermédiaire عند production.
يعني غدي تولي هكذا :
Production – consommation intermédiaire = consommation finale des ménages+ consommation finale des ISBl + consommation finale des administrations publiques+ investissement (FBCF)+ variations de Stock+ exportations de biens et services – importations.
بما ان
Production nationale- consommation intermédiaire= somme VA = PIB.
يعني انه
PIB = consommation finale des ménages+ consommation finale des ISBl + consommation finale des administrations publiques+ investissement (FBCF)+ variations de Stock+ exportations de biens et services – importations.
ومن هنا جبنا PIB optique dépense.
والسلام عليكم.
#aminenasrallah

Rate this post