كتب في comptabilité et finance

كنتي طالب فمجال الاقتصاد و التسيير ، اليك بعض الكتب على شكل PDF لي أتحتاجهم فالمسار الجامعي ديالك فيهم الدروس مع تمارين بالحلول ديالهم في : - Compta

Afficher

Finance comportementale

Etudier le fonctionnement des marchés financiers est le rôle ambitieux que s’est donné la finance dite des marchés. Les marchés financiers évoluent qu

Afficher

Monnaie et finance pdf

Chapitre I : MONNAIE, DEFINITION ET FORMES § 1 : 11 formes historiques § 2 : Monnaies actuelles et régimes monétaires § 3 : Définition de la monnaie §

Afficher